3 Parçalı Penil Protez (AMS 700 LGX)

3 Parçalı Şişirilebilir Penil Protez

Penil Protezler tamamen implante edilebilir, kapalı sıvı dolu sistemdir. Sistem aşağıdaki parçalardan oluşur.

 • İki adet silindir
 • Bir adet pompa
 • Bir adet rezervuar

Eni̇ne ve Boyuna Geni̇şleyen (AMS 700 LGX) Şi̇şi̇ri̇lebi̇li̇r 3 Parçalı Peni̇l Protezler

LGX Enine ve Boyuna Genişleyen modellerde, büyüme silindirlerin hem enine hem de boyuna doğru gerçekleşir. LGX “Length and Grith Expansion” yani “Boyuna ve Enine Genişleme” olarak ifade edilir.

Enine ve Boyuna Genişleyen protezlerde, silindirler hastanın anatomik yapısına göre %15-20 oranında boyuna genişleyebilirler.

Si̇li̇ndi̇rler:

Silindirler, penisin içine implante edilirler. Sistem içerisindeki sıvının silindirlerin içine dolması suretiyle silindirler şişer ve sertleşir. Böylece penisin ereksiyon haline geçmesi sağlanmış olur.

Silindirler Parylen ile kaplıdır. Parylen ise silikon yüzeyler üzerine yerleştirilmiş mikro ince bir kaplamadır. Silindirlerin üzerindeki 1,5 mikron kalınlığında Parylen kaplama malzeme aşınma direncini arttırır. Dolayısı ile;

 • Silikon aşınmasını azalır.
 • Silindirlerin ve rezervuarın dayanıklılığını artar.
 • Silindir ömrü uzar.

Pompa (Momentary Squeeze):

Pompa, testislerin yanındaki torbalık denilen kısmın içerisine implante edilir. Momentary Squeeze (MS) tescilli yapısı ile aşağıdaki özelliklere sahiptir.

 • Hasta konforu için tasarlanmış küçük gövde.
 • Hortum içermeyen pompa dizaynı.
 • Deflasyon için tasarlanmış tek dokunuşlu düğme.
 • Kolay şişirme için tasarlanmış ele gelen sırtlar.
 • İstemsiz şişmeye karşı tasarlanmış kilitleme vanası.

Rezervuar:

3 parçalı penil protezlerde, sistemi oluşturan bir diğer parça ise rezervuardır. Rezervuar protez sistemi içindeki sıvının muhafaza edildiği haznedir. Ereksiyon sırasında rezervuardaki sıvı silindirlerin içine dolar. Dolayısı ile penisin içindeki silindirler şişer ve sertleşir. Cinsel birleşme sonrası ise silindirlerdeki sıvı tekrar rezervuara dolar ve silindirler eski haline geri döner. Rezervuar karın boşluğuna implante edilir.

Anti̇bi̇yoti̇k Kaplama (Inhibizone):

Protezler, InhibiZoneTM adı verilen tescilli bir kombinasyona sahip antibiyotik ile kaplanmıştır. InhibiZoneTM ise, Minosiklin ve Rifampin antibiyotiklerinin kombinasyonudur. Şişirilebilir protez enfeksiyonlarıyla yaygın olarak ilişkili bakterilere karşı etkili bir “İnhibisyon Bölgesi” oluşturur. Dolayısı ile ilgili bakterilere karşı enfeksiyon oluşmaması için bir koruma alanı meydana getirir.

Protezlerin üretimi aşamasında, özel olarak kombine edilmiş Minosiklin ve Rifampin antibiyotikleri yine özel bir teknoloji ile protezlere püskürtülür ve protezlerin antibiyotikleri iyice emmesi sağlanır.

İmplantasyondan itibaren 14 günlük bir süreçte ilgili antibiyotikler penil protezinden yayılmaya başlar ve enfeksiyona neden olan bakterilere karşı bir koruma alanı oluşturur.

Protezlerde bulunan toplam ilaç miktarı, cihaz boyutuna bağlı olarak 3-10mg Minosiklin ve 9-25mg Rifampin arasında değişir.

4,205 hasta arasında yapılan bir araştırmaya göre (Carson et al., J Urol. Apr 2004 v. 171(4):1611-4), enfeksiyona bağlı revizyon oranları, InhibiZoneTM kaplamalı protezlerde (% 0.90), normal protezlere (% 2.35) oranla önemli ölçüde düşüktür.

AMS 700 LGX Ani̇masyon Vi̇deosu

 

AMS 700 LGX Operasyon Sonrası Vi̇deosu

DİEĞR ÜRÜNLERİMİZ İLE İLGİLİ BİLGİ ALIN

Operasyon Sonrası Video

Operasyon sonrasına ait videoyu izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.Uyarı : İzleyeceğiniz video
uygunsuz görüntüler içeriyor olabilir