Mutluluk Çubuğu (Penil Protez)

Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Mutluluk çubuğu (penil protez) hakkında pek çok tanımlama yapılabilir. En temel ifade ile mutluluk çubuğu, peniste yapay bir ereksiyon (sertleşme) oluşturmak için penis içerisine yerleştirilen implanttır. Halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protezler, ereksiyon problemi yaşayan erkeklerde en son ve kalıcı tedavi seçeneğidir. Vücut içine yerleştirilen protezler dışarıdan belli olmamaktadır ve hastaya yapay bir sertleşme sağlar.

Mutluluk Çubuğu Çeşi̇tleri̇ Nelerdi̇r ve Kaça Ayrılır?

Mutluluk çubukları tek parçalı protezler, iki parçalı protezler ve üç parçalı protezler olarak üçe ayrılabilir. Ayrıca üç parçalı protezler kendi aralarında enine genişleyen ve hem enine hem boyuna genişleyen olarak ikiye ayrılabilir. Ereksiyonu en iyi taklit eden protezler üç parçalı protezler olarak düşünülebilir. Ancak birçok sertleşme problemi yaşayan hasta tek parçalı ve iki parçalı protezlerden oldukça memnundur.

Mutluluk çubukları, şişirilebilen / balonlu penis protezi (inflatable penil protez) ve bükülebilen/balonsuz penis protezi (malleable penil protez) olmak üzere ikiye ayrılır.

Şişirilebilir tipi iki parçalı penil protez ve üç parçalı penil protez olmak üzere 2 tipden oluşur. Çok parçalı penil protezlerde penis içeresine yerleştirilen silindir ile beraber iki parçalıda bir pompa ve üç parçalıda pompaya ek olarak rezervuar denilen protezi şişirecek sıvıyı depolayan bir parçası vardır.

Tek parçalı penil protez malleable (bükülebilir) penil protezdir ve sadece penis içine yerleştirilen silindir denilen parçadan oluşur. Penil protezlerin antibiyotik kaplı olanları ve antibiyotik kaplı olmayıp, antibiyotikli solüsyonlarda bekletildiğinde antibiyotik emip antibiyotik ile kaplanan formları vardır.

Aşağıda en çok merak edilen soruların ayrıntılı açıklamalarını inceleyebilirsiniz.

Ereksi̇yon (Sertleşme) Nasıl Olur?

Penis iki adet kavernoz, 1 adet spongiyoz cisimden oluşmaktadır. Spongiyoz cismin içinden üretra denilen idrar kanalı geçer. Kavernoz cisimler tunika albuginea denilen sert bir zar ile çevrilidir ve içinde sinüzoid denilen süngerimsi bir doku vardır. Herhangi bir cinsel uyarı ile beraber salgılanan bazı moleküller hem penise kan getiren damarları genişletir, hem de bu süngerimsi cisimleri genişleterek süngerimsi cisimlerin içerisine kan dolmasını sağlar. Böylece ereksiyon (sertleşme) sağlanmış olur.

Erekti̇l Di̇sfonksi̇yon (Sertleşme Sorunu) Nedi̇r?

Erektil disfonksiyon (ED), tatmin edici bir cinsel ilişki için yeterli bir sertleşme sağlamada ve bu sertliği devam ettirmede kalıcı yetersizlik olarak tanımlanır.

Sertleşme Sorunu Ne Sıklıkla Görülür?

Erektil disfonksiyon sıklığı yaşa ve ülkelere göre farklılık gösterir. Türkiye’ de ED görülme sıklığı tüm erkekler arasında %33 olarak bildirilmiştir. Yaşa göre ED sıklığına bakıldığında 40-49 yaş arası %17, 50-59 yaş arası %35,5, 60-69 yaş arası %68,8 ve 70 yaş üstünde %82,9’ a kadar çıkmaktadır.

Sertleşme Sorunu Neden Kaynaklanır?

Kırk yaş altı cinsel açıdan aktif erkeklerde görülen sertleşme sorunları, genellikle psikojenik nedenlerle bağlı olarak ortaya çıkarken; 40 yaş üstü erkeklerde sıklıkla organik nedenler rol oynamaktadır.

Organik kökenli sertleşme bozukluğunda; tüm vücutta olduğu gibi peniste de damar ve sinir ve düz kas yapılarında yapısal ve fonksiyonel patolojilere neden olan durum ve hastalıklar rol oynamaktadır.

Bunlardan bazıları; diyabet (şeker hastalığı), kalp-damar hastalıkları, hiperlipidemi/hiperkolesterolemi (serum yağ düzeylerinin yüksek olması), testosteron hormon düzeylerinin düşmesine bağlı gelişen hipogonadizm ve kronik böbrek yetersizliği, obezite, sedanter yaşam, sigara kullanımı, bazı ilaçlar (antidepresanlar, beta-blokerler), prostat kanseri tedavisi, cerrahi (prostat, mesane, kalın barsak vb.) ve omurilik yaralanmaları olarak sayılabilir.

Sertleşme Bozukluğu Tedavi̇si̇nde Neler Kullanılır?

Erektil disfonksiyon tedavisinde ilk önce hastada yaşam tarzı değişiklikleri yapmak gerekir. Bununla beraber erektil disfonksiyonda birinci basamak olarak oral tedaviler uygulanır.

Oral tedavide kullanılan ajanlar fosfodiesteraz tip 5 (PD5)  enzimi inhibitörleridir. Bu ilaçların ihtiyaç halinde ilişki öncesi (cinsel ilişkiye girmeden 45-60 dakika önce) veya günlük olarak kullanılan formları vardır.

Birinci basamaktaki diğer tedavi yöntemleri intra üretral alprostadil, vakum ereksiyon cihazları ve düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (LI-SWT) olarak sıralanabilir. İkinci basamak tedavi intrakavernozal enjeksiyon tedavisi ve üçüncü basamak tedavi ise penil protez uygulamalarıdır.

Mutluluk Çubuğu Elbi̇seden Fark Edi̇lebi̇li̇r Mi̇?

Şişirilebilir protezler doğal ereksiyonu taklit ederler. Bu tip protezlerde ilişki öncesinde pompa kullanılarak penisin içerisindeki silindirlere sıvı pompalanır ve penisin sertleşmesi sağlanır.

İlişki sonrasında da yine pompa yardımıyla penis içindeki silindirler boşaltılarak penisin yumuşaması sağlanır. Şişirilebilen penil protezler şişirilmediği dönemde penis normalde olduğu gibi gevşek haldedir. Bu tip protezlerin dışarıdan fark edilme ihtimali düşüktür.

Bükülebilen tek parçalı (Malleable) protezler sürekli sert halde bulunmaları nedeniyle doğallıktan uzaktırlar. Bu tip protezler penisi hep belli bir sertlikte tuttuğu için dışarıdan fark edilebilirler. Bu yüzden sosyal yaşamda ön planda olan erkeklere malleable penil protez tavsiye edilmemektedir.

Mutluluk Çubuğunun Ömrü Ne Kadardır?

Mutluluk çubuğunun ömrü ortalama 10-15 yıl olarak kabul edilebilir. Takılan protezlerin 5 yılda %96’ sının, 10 yılda ise %86’ sının çalışıyor olacağı bildirilmiştir.

Operasyona Hazırlık Süreci̇ Nasıl Olmalıdır?

Mutluluk çubuğu ameliyatı hazırlık döneminde kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı, daha önce geçirilen hastalıklar ve operasyonlar sorulacaktır.

Sigara kullanımına operasyondan en az 2 hafta önce ara verilmeli, tercihen tamamen bırakılmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan önce tamamen kesilmesi gerekmektedir. Eğer bu tip bir ilaç kullanılıyor ise bu ilaçlar operasyonu uygulayacak hekime mutlaka bildirilmelidir.

Planlanan cerrahi gününden kısa süre önce ateş, döküntü veya soğuk algınlığı gibi şikayetler olursa operasyonu yapacak hekim bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu gibi bir durumda operasyonunuzun ileri bir tarihe ertelenmesi gereklidir. Cerrahi öncesi asgari 6 saatlik bir açlık gerekir, bu yüzden bu süreçte hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir.

Cerrahi gününün sabahında özellikle idrar yaptırıcı ilaçlar (Diüretikler) kullanılmamalıdır. Cerrahiden bir gece öncesi ya da cerrahi sabahında hastaların banyo yapması önerilir fakat operasyon bölgesindeki saç ve kılların tıraşlanma işlemi evde yapılmamalıdır.

Operasyonu uygulayacak hekim tarafında önerilmiş ise; sürekli kullanılan şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp hastalığı, kolesterol düşürücü vb. ilaçlar evde az miktarda su ile alınmalıdır.

Hastaneye yatıştan sonra sistemik kan basıncı, nabız ve vücut ısısı ölçümü,  cerrahi enfeksiyon riskinin azaltılması amacı ile, cerrahi alanda yer alan saç ve kılların tıraşlanması (Ameliyat odasında da yapılabilir), cerrahi öncesi, sırasında ve sonrasında gerekli ilaç ve sıvı solüsyonların uygulanabilmesi amacı ile damar yolu açılması işlemleri uygulanır.

Mutluluk Çubuğu Ameli̇yatı Nasıl Yapılır?

Penil protez, penis içerisine cerrahi bir operasyon ile uygulanır. Bu operasyonun süresi genellikle 45 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. Mutluluk çubuğu operasyonu genel anestezi altında uygulanır.

Tek parçalı protezlerde sadece bükülebilir silindirler vardır. Bu silindirler peniste korpus kavernozum denilen yapının içine yerleştirilir. İki ve üç parçalı protezlerin silindirleri de korpus kavernozuma, pompaları skrotum (torba) içerisine, hastanın aktif kullandığı elinin tarafındaki testisin (erbezi) yanına yerleştirilir.

Üç parçalı protezin rezervuarı da karın kaslarının altına veya mesanenin yanına yerleştirilir. Ameliyat sonrası hastalara hekimin tercihi ve gerekli olması durumda idrar yolu sondası ve cerrahi dren uygulaması yapılabilir.

Uygulandığı taktirde sonda genellikle ertesi gün, cerrahi dren ise 1-2 günde alınır. Operasyon fiyatları ise uygulanan merkezine göre değişiklik göstermektedir.

Mutluluk Çubuğu Ameli̇yatı İçi̇n Yaş Sınırı Var Mıdır?

Penil protez ameliyatı 18 yaşından itibaren her yaşta uygulanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 18 yaşından itibaren herhangi bir sınırlama yoktur.

Mutluluk Çubuğu SGK Kapsamında Mı? / Ameli̇yatları Genel Sağlık Si̇gortaları Karşılar Mı?

Bu konu hastaların merak ettiği diğer önemli konulardan biridir. Buna paralel olarak belirtmek gerekir ki genel sağlık sigortası penil protezi kısmi olarak karşılamaktadır, ancak tamamını ödememektedir.

Mutluluk Çubuğu Ameli̇yatlarının Kompli̇kasyonları Var Mıdır?

Her ameliyatın olduğu gibi penis protezi ameliyatlarının da bazı nadir görülen komplikasyonları vardır. Bunları aşağıdaki gibi belirtebiliriz:

 • Penil protez enfeksiyonları: Ameliyat sonrası penil protez enfeksiyon oranları ameliyat öncesi, sırasında ve sonrasında belli sürelerle uygulanan antibiyotik tedavisi ile ve antibiyotik kaplı protezlerin kullanımı ile birlikte %3’ lerden %1’ lere kadar gerilemiştir. Genellikle protez enfeksiyonları ameliyat sonrası erken dönemde (bir hafta-bir ay) ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte ameliyattan yıllar sonra da görülebilmektedir. Enfeksiyon geliştiği durumlarda protezin çıkartılması gerekir.
 • Protezin istem dışı şişmesi: İlk olarak üretilen üç parçalı penil protezlerde yaklaşık %11 dolaylarında görülen ‘İstemsiz Protez Şişmeleri’; yeni model ‘Lock-out valve’ içeren protez üretiminin ardından; %1 dolaylarına kadar inmiştir.
 • Protez materyallerinin dokuda erozyon oluşturup vücut dışına çıkması malleable (bükülebilen) protezlerde % 2,6-11 arasında görülürken; şişirilebilir protezlerde ise %0.5 dolayında görülür. Bu durumda protezin çıkartılması ve erozyona uğrayan bölgenin iyileşmesinden sonra tekrar takılması gerekir.
 • Penil protez mekanik bozuklukları: Mekanik bozukluk görülme oranı 5 yılda %5’ in altındadır. Bu durumda protezin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatından Sonra İyi̇leşme Süresi̇ Nedi̇r?

Operasyon sonrası 1. gün ameliyatta takılmış olan idrar sondası alınır ve pansuman değiştirilir. Penis üzerine yapılmış olan baskılı pansuman alınır. Operasyon sonrası ilk birkaç hafta peniste ağrı olabilir ve ağrı kesiciler ile tedavi gerekebilir. Dren konulmuş ise 1-2 gün drene akıntı gelebilir ancak endişe etmenizi gerektirmez ve kendiliğinden düzelir.

Operasyondan sonra 6 hafta boyunca;

 • 5 kilogramdan ağır kaldırılmaması,
 • Ağır egzersiz yapılmaması,
 • Termal banyoya ve sauna kullanılmaması,
 • Kronik rahatsızlıklarınız için kullandığınız ilaçlara başlamak ya da devam etmek için doktorunuza danışılması gerekir.

Doktorunuza bilgi vermeniz gereken durumlar;

 • Operasyon kesisinden akıntı geliyorsa, miktarı fazlaysa veya kötü kokulu ise
 • Peniste ve skrotumda ağrı artıyorsa veya devamlılık gösteriyor ise
 • Peniste ve skrotumda renk değişimi oldu ise
 • Ateşiniz yükselir ise doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir.

Penil protez uygulamalarından sonraki süreçte, asgari 6 hafta cinsel ilişkide bulunulmaması gerekmektedir. Bazı durumlarda bu süre hekiminiz tarafından uzatılabilir.

Peni̇l Protez Ameli̇yatından Sonra Memnuni̇yet Oranlari Nasıldır?

Penil protez ameliyatlarından sonra hastaların %98’ i penil sertliklerinden memnun olduklarını bildirmişlerdir. Protez sonrası cinsel ilişki memnuniyeti hastalarda %92, hastaların partnerlerinde %96’ dır.

Peni̇l Protez Ameli̇yatı Sonrasında Peni̇s Kısalır Mı?

Penil protez cerrahisi sonrası gerçek bir penis kısalması olmaz. Penisin sertleşmesine glans denilen penisin baş kısmı katılmadığı için penis kısaymış gibi hissedilebilir. Fakat bu durum hastaların partnerlerinin büyük çoğunluğu tarafından önemsiz bulunur. Ayrıca protez korpus kavernozumun içini tam olarak doldurduğundan ötürü normal bir kalınlık oluşturur.

Peni̇l Protez Ameli̇yatından Sonra Ci̇nsel İstekte (Li̇bi̇do) Artış Olur Mu?

mutluluk çubuğuAmeliyat, afrodizyak etkili bir ameliyat değildir. Bu ameliyat sadece sertleşemeyen penisin sertleşmesini sağlar. Dolayısıyla cinsel istek (libido) arttırıcı bir etki yaratmaz. Fakat hastanın cinsel tatminini arttırdığı için hasta daha sık cinsel ilişkiye girmek isteyebilir.

Peni̇l Protez Ameliyatı Sonrasında Orgazm Hi̇ssi̇ Deği̇şi̇r Mi̇?

Mutluluk çubuğu operasyonuna karar veren hastaların hemen hemen hepsinin merak ettiği konuların başında mutluluk çubuğu haz duygusu yaşatır mı? ya da halk arasındaki diliyle “mutluluk çubuğu zevk verir mi?” sorusu gelmektedir.

Hastaların büyük çoğunluğunda orgazm hissi normal olarak devam ederken, bazı hastalarda ameliyat sonrası orgazm kapasitesinde artış olduğu da bildirilmiştir. Bununla beraber hastaların küçük bir kısmında penil protez ameliyatlarından sonra orgazm bozukluğu görülebilir fakat büyük çoğunluğu 1 yıl içinde normale döner.

Mutluluk Çubuğu Ci̇nsel Partneri̇n Orgazm Olmasına Engel Olur Mu?

Penil protez ameliyatları hastaların cinsel partnerlerinin orgazm olmasını engellemez. Aksine penil protez ameliyatlarından sonra hastaların erektil kapasitelerindeki artış ile beraber cinsel partnerlerinin de orgazm kapasitelerinde artış görülür.

Mutluluk Çubuğu Ameli̇yatından Sonra Peni̇s Hi̇ssi̇ İle İlgi̇li̇ Problem Yaşanır Mı?

Penil protez ameliyatlarından sonra hastaların penislerinde his bozukluğu yaşanmaz.

Peni̇l Protez Ameli̇yatından Sonra İdrar Yapmada Zorluk Yaşanır Mı?

Penil protez, penisin kavernöz cismi içine yerleştirilen iki silindirden oluşur. İdrar yapılan üretra kanalı ise spongioz cismin içinden geçer. Dolayısıyla penil protezin üretra üzerine hiçbir etkisi yoktur.  Bu nedenle de penil protez ameliyatlarının işeme üzerine bir etkisi yoktur ve idrar yapmakta zorluk oluşturmaz.

Mutluluk Çubuğu Ameli̇yatından Sonra Boşalma Problemleri̇ Oluşur Mu?

Ejakulasyon terimi halk arasında boşalma olarak ifade edilir.

Penil protez ameliyatlarından sonra ejakulasyon (boşalma) fonksiyonu devam eder. Eğer ameliyat öncesi hastanın ejakulasyon ile ilgili bir problemi yok ise ameliyatın veya protezin boşalma fonksiyonu üzerine herhangi bir negatif etkisi yoktur.

Peni̇s Protezi̇ Ameli̇yatından Sonra Çocuk Sahi̇bi̇ Olabi̇li̇r Mi̇yi̇m?

Penis protezi cinsel ilişki sırasında meni gelmesini yani boşalmasını, sperm ve meninin hücre sayısını, kalitesini ve miktarını hiçbir şekilde negatif anlamda etkilememektedir. Penil protezi operasyonu uygulanan kişi doğal yolda olduğu gibi meni boşalması gerçekleştirebilir.

Dolayısıyla penis protezi takıldıktan sonra cinsel ilişkide bulunan bir erkeğin rahatlıkla protez öncesinde olduğu gibi çocuğu olabilmektedir. Eğer kişide çocuk olmasını engelleyen bir sperm kalite bozukluğu veya hastalığı yoksa penil protezi takıldıktan sonra da doğal penisle gerçekleştirdikleri ilişkide olduğu oranda çocuk sahibi olma şansı vardır.

Ci̇nsel İli̇şki̇ Esnasında Peni̇l Protez Kullanımı İle İlgi̇li̇ Bi̇r Süre Kısıtlaması Var Mıdır?

Böyle bir süre kısıtlaması yoktur. Şişirilebilir protezi şişirdikten sonra indirmediğiniz müddetçe istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Referanslar

 1. Lue Tom F. (2016) Physiology of penile erection and pathophysiology of erectile dysfunction. Alan J. Wein (Edt) in Campbell-Walsh Urology (26, 612-642.e9). Philadelphia, Elsevier.
 2. EAU Guidlines 2019; Male sexualy dysfunction.
 3. Çayan S, Kendirci M, Yaman Ö, Aşçı R, Orhan İ, Usta MF, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A. Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group. Turk J Urol. 2017 Jun;43(2):122-129.
 4. Çayan S, Aşcı R, Efesoy O, Bolat MS, Akbay E, Yaman Ö. Comparison of Long-Term Results and Couples’ Satisfaction with Penile Implant Types and Brands: Lessons Learned From 883 Patients With Erectile Dysfunction Who Underwent Penile Prosthesis Implantation. J Sex Med. 2019 Jul;16(7):1092-1099.
 5. Swana HS, Foster HE Jr. Erosion of malleable penile prosthesis into bladder. J Urol. 1997 Jun;157(6):2259-60.
 6. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, Corbu C, Campo B, Ordesi G, Breda G, Silvestre P, Giammusso B, Morgia G, Graziottin A. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. Eur Urol. 2000 Jan;37(1):50-5.
 7. Jorissen C, De Bruyna H, Baten E, Van Renterghem K. Clinical Outcome: Patient and Partner Satisfaction after Penile Implant Surgery. Curr Urol. 2019 Oct;13(2):94-100.
 8. Özbay E, Aydın A, Salar R, Durmuş E, Karlıdağ İ, Öncel HF, Sönmez MG. Sexual experiences between partners after penile prosthesis: Who is more satisfied? Andrologia. 2019 Nov 6:e13461. doi: 10.1111/and.13461. [Epub ahead of print]
 9. Chierigo F, Capogrosso P, Dehò F, Pozzi E, Schifano N, Belladelli F, Montorsi F, Salonia A. Long-Term Follow-Up After Penile Prosthesis Implantation-Survival and Quality of Life Outcomes. J Sex Med. 2019 Nov;16(11):1827-1833.
 10. Bae JH, Song PH, Kim HT, Moon KH. Assessment of erectile and ejaculatory function after penile prosthesis implantation. Korean J Urol. 2010 Mar;51(3):202-7.

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir

Sizi Aramamızı İster misiniz?